Zonneweide Bergen NH

Grootecobouw in Egmond aan den Hoef begeleide voor de gemeente Bergen de ruimtelijke procedure ten behoeve van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de Zonneweide Bergerweg in Bergen (NH). De zonneweide is een intitiatief van Bergen Energie en gemeente Bergen-NH . De zonneweide is een grootschalige zonnestroominstallatie waarin 5600 zonnepanelen op frames worden geplaatst.  De bouw hiervan start 13 maart 2015. 

Cees Groot heeft voor het project Zonneweide Bergerweg onder andere de projectleiding uitgevoerd dat noodzakelijk is om binnen de gemeente de vakdiciplines bijeen te brengen. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat de RO procedure soepel tot stand kwam, evenals de landschappelijke inpassing, de contracten, de goedkeuring van de Welstand en de coördinatie van vergunningen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke afstemming over de netaansluiting met netbeheerder Liander.

De zonneweide sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, waarin onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen en de productie van lokale duurzame energie centraal staan. Om het project van de grond te kunnen tillen, startte de gemeente Bergen in februari 2014 de samenwerking met Coöperatie Bergen Energie en Sun Projects Bv.
______________________________________________________________________________________

Begin april werd het startschot gelost voor de bouw van de eerste Bergense zonneweide. De krant Trouw publiceerde hierover een artikel dat wij u graag laten zien.
______________________________________________________________________________________

Opwekken van elektriciteit
De Coöperatie Bergen Energie wil lokaal duurzame energie produceren en distribueren. Uitgangspunt hierbij is onder andere dat bewoners uit de regio, die wonen in de postcoderoos van het project (Bergen NH, Egmond ) kunnen participeren in het project. De zonneweide biedt aan ruim 500 tot 600 bewoners de mogelijkheid deel te nemen en heeft een totaal vermogen van ruim 1,5 MW. 

De Zonneweide wordt gesitueerd op het Anema-terrein aan de Bergerweg in Bergen. De oppervlakte van de zonneweide bedraagt in totaal 2,5 ha. Uitgangspunt is dat een goede inpassing in de omgeving vooropstaat. Dit is nodig om voldoende draagvlak voor zonneweiden te genereren. Voor het project is tevens een SDE subsidie aangevraagd.

Op de foto: een sfeerbeeld, gemaakt op de locatie Zonneweide Bergen tijdens het officiele startschot.

afbeelding afbeelding afbeelding