Duurzame Renovatie Potgieterschool

De gemeente Amsterdam (Stadsdeel West) koos het monumentale schoolgebouw van de Potgieterschool in Amsterdam als voorbeeldproject voor een duurzame renovatie van monumentale panden in Amsterdam. Dat gebeurde in 2009. Cees Groot vervulde hierin een rol als inhoudelijk technisch adviseur.

Cees Groot kwam met een pakket duurzame maatregelen en de inzet van gezonde en duurzame isolatiematerialen. Dit deed hij in samenwerking met het bedrijf Aayu architecten. Dankzij deze samenwerking kon bijvoorbeeld een slimme oplossing worden bedacht voor de ramen en kozijnen: er kon nu HR++-glas worden geplaatst. Dit was mogelijk, ondanks het feit dat het gebouw een monument is.

Geen afbreuk aan mooie aspecten
Tocht- en vochtproblemen, slechte kwaliteit van het binnenmilieu en hoge energiekosten maakten dat het schoolgebouw aan een flinke renovatie toe was. De renovatie was een succes; het monument is duurzaam gerenoveerd zonder dat er afbreuk is gedaan aan de mooie aspecten van het monument. Naast de toepassing van HR++-glas, LED-verlichting en een warmtepomp, zijn materialen hergebruikt. Ook zijn biologische materialen toegevoegd, wordt er hemelwater opgevangen en is er een duurzaam tuinconcept gerealiseerd.

Gebruikte maatregelen
-HR++ glas.
-Gezonde en natuurlijke isolatiematerialen.

afbeelding