Visie

Drie stappen naar Energieneutraal wonen en leven

Grootecobouw is inmiddels 20 jaar actief op het gebied van duurzaam, ecologisch en energieneutraal bouwen. Het bedrijf geeft u hierbij een toelichting op het concept dat Grootecobouw ontwikkelde voor het duurzaam, ecologisch en energieneutraal bouwen. Het concept bestaat uit een driestappenplan. Hieruit wordt duidelijk hoe het duurzaam bouwen moet worden aangepakt en met welke maatregelen er voldaan wordt aan de standaard van de toekomst 2020.

Grootecobouw driestappenplan

Stap 1
De eerste stap bestaat uit een goede start van het project door energie te besparen. Met een duurzaam ontwerp wordt rekening gehouden met passieve zonnewarmte, lichtinval en daarnaast een duurzaam casco, dat op weg is naar de passiefhuis standaard. In het ontwerp van Grootecobouw wordt tevens gewerkt met standaard lage temperatuurverwarming, goede kierdichtheid en CO2 gestuurde ventilatie.

Stap 2
De tweede stap bestaat uit het toepassen van een duurzame warmte/ koudevoorziening. Dit houdt in dat natuurlijk bronnen uit de omgeving gebruikt worden; zon, water, bodem en lucht. Doordat gewerkt wordt met een goed casco kan het vermogen van de installatie lager zijn dan die van een reguliere woning.

Stap 3
De derde en laatste stap houdt dat het resterende energieverbruik lokaal duurzaam opgewekt wordt met zonne-energie en indien mogelijk/ wenselijk met windenergie.

Om u een beeld te geven van de toepassing van het concept in de praktijk, kunt u kijken op de pagina met ‘Projecten’. Twee goede voorbeelden van energieneutraal bouwen in de praktijk zijn het kantoor Eco-Office en het Houthaven project.