Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein de Boekelermeer kent een netcongestieprobleem. Bedrijven die naar de Boekelermeer toe willen, kunnen niet de aansluiting van Liander krijgen die zij willen. Hiermee stokken ook woningbouwprogramma’s, omdat verplaatsing van het bedrijf zorgt voor de ontwikkeling van woningbouw op het stuk grond wat wordt achtergelaten. Om de netcongestie het hoofd te bieden, is het gebied opgedeeld in twee deelgebieden: Boekelermeer West en Boekelermeer Zuid Oost. Voor  Boekelermeer West  wordt de oplossing van het probleem gezocht in individuele maatregelen. Per bedrijf inventariseert Groot Ecobouw het elektriciteitsverbruik. Daarna wordt er gekeken waar de kansen liggen. Enerzijds richt het advies zich op het verbruik te verminderen. Anderzijds wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot eigen energie opwek. Het resultaat is dat bedrijven minder afhankelijk zijn van stroomvoorziening en verduurzamen Groot Ecobouw begeleidt daarbij ook bedrijven in het opstellen van de businesscase en adviseert op het gebied van technische systemen.

Voor Boekelermeer Zuid Oost wordt de oplossing voor het netcongestie probleem veel meer gezocht in een gezamenlijk slim energienet. Cees Groot is hierbij aangesloten als technisch adviseur. Ook hier voert hij inventarisaties uit van het huidige elektriciteitsverbruik van bedrijven. Na de inventarisaties wordt er gekeken waar de gemeenschappelijke kansen liggen. Er wordt gepraat met bedrijven of zij een deel van hun huidige aansluiting zouden willen delen. Daarnaast komt ook nadrukkelijk waterstof in beeld als deel van de oplosing.

Projectnaam: Bedrijventerrein Boekelermeer
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Locatie: Alkmaar
Opdracht: Senior adviseur & technisch adviseur duurzaamheid
Jaartal start: 2017