Gebiedsontwikkeling

Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Kanaaloevers Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om langs het Noord-Hollands Kanaal voor 35.000 mensen woningen te realiseren. Groot Ecobouw heeft voor het gebied, Kanaaloevers Alkmaar, met Team Programma Duurzaamheid Alkmaar een uitgangspuntennotitie opgesteld. Tevens hebben we een onderzoek begeleid naar een duurzaam en open warmte/ koude opslagsysteem. Dit WKO+ TEO systeem bestaat uit warme- koudeopslag

Sloterdijk Amsterdam

Sloterdijk verandert stapsgewijs van een bedrijventerrein naar een levendig werkgebied. De gemeente probeert van Sloterdijk een gebied te maken waar bedrijven zich willen vestigen die een leidende rol willen spelen in energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Groot Ecobouw is betrokken bij de ontwikkeling van Sloterdijk 2, 3 en 4 en Sloterdijk Centrum.

Hamerkwartier Amsterdam

Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebied is door de gemeente Amsterdam aangewezen als “een plek voor duizenden woningen en een rijke mix aan creatieve en productieve bedrijvigheid”. (hethamerkwartier.nl). Langzamerhand verandert het gebied van een bedrijventeerrein naar een wijk waar plek is voor 6700 woningen en werken. Net

Buiksloterham Amsterdam

Buiksloterham aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam moet de circulaire stadswijk van de hoofdstad worden. Buiksloterham, een voormalig industrieel bedrijventerrein, moet veranderen in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Groot Ecobouw is betrokken bij het project als senior-adviseur energieneutraal en circulair bouwen. Daarnaast beoordeelt Groot Ecobouw tenders welke in het gebied zijn uitgeschreven,

Zandzoom Heiloo

Zandzoom is een toekomstig (woon)gebied aan de oostzijde van Heiloo. In dit gebied komen ongeveer 1.300 woningen. Voor Zandzoom Heiloo is in de kadernota Zandzoom de ambities op het gebied duurzaamheid beschreven. Groot Ecobouw heeft de duurzaamheidsambitie verder uitgewerkt. De ambities dienen als handleiding voor toetsing van de diverse projecten. Projectnaam: Zandzoom HeilooOpdrachtgever: Gemeente HeilooLocatie: