Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Groot Ecobouw staat voor ecologisch, circulair en energieleverend bouwen. Wij hebben de kennis op het gebied van duurzaam bouwen, BENG berekeningen en kunnen u ondersteunen bij het neerzetten van vernieuwende energieconcepten. Groot Ecobouw kent een breed palet aan opdrachtgevers, van gemeentes, ondernemers tot private partijen, van zelfbouwers tot woningbouwcorporaties.
Zo begeleiden we partijen bij hun project om het Nul op de meter te maken en laten voldoen aan de MIA regeling.

Heeft u vragen op het gebied van uw huis verduurzamen bij nieuwbouw? Wij hebben de kennis om nul-op-de-meter en energie positieve bouwprojecten te realiseren, van zelfbouwproject tot gebiedsontwikkeling.

Ondersteuning gemeenten
Ook ondersteunen wij gemeentes bij het opmaken van tendervoorwaarden op het gebied van energie, water, groen en circulair bouwen.  Na de gunning beoordelen we tenders op VO en DO niveau. Indien gevraagd formuleren we tekst voor kavelpaspoorten voor gemeenten en ontwikkelen we specifieke menukaarten voor selectie op duurzaam bouwen.

WKO en duurzame energieprojecten
Groot Ecobouw is er niet alleen voor advies in duurzaam bouwen, ook kunnen we een rol spelen in ruimtelijke procedures en de projectleiding van grootschalige warmte/ koudesystemen en duurzame energieprojecten. Voorbeelden zijn zonneweiden, windparken, WKO systemen en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor bedrijventerreinen.

Duurzaam ondernemen
Cees Groot, directeur en eigenaar van Groot Ecobouw, werkt inmiddels 25 jaar als senior-adviseur op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Hierbij ligt de focus op duurzaam, ecologisch en energieneutraal bouwen.

Groot Ecobouw is gediplomeerd Adviseur en tevens Detail Expert EPW voor uitvoeren van BENG berekeningen.