Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Foto Andre Sonderman

Bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand is een bedrijventerrein met ambitie. Diverse ondernemers op Kolksluis hebben plannen om een zoninstallatie te realiseren. Probleem is alleen de netcongestie: de benodigde verzwaring van de aansluiting is niet mogelijk. Door het niet kunnen realiseren van de PV systemen word CO2 reductie en RES doelen niet behaald.
Om toch zon opwek te kunnen realiseren is er door Groot Ecobouw een verkenning gestart naar de mogelijkheden van energieopslag, onder andere door het toepassen van batterijen en het aanleggen van een SMART GRID. Voor de deelnemende bedrijven is berekend wat de productie en het direct verbruik van de beoogde zon installaties is.

Projectnaam: Kolksluis
Opdrachtgever: Bedrijventerrein Kolksluis
Locatie: ‘t Zand
Opdracht: Adviseur energieconcept / aanbesteding gezamenlijke inkoop zonnepanelen
Jaartal: 2021