Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is het onderzoek ‘De Groene Walvis’ gestart. Er wordt gekeken of het mogelijk is om Graft en De Rijp in 2025 aardgasvrij te maken met behulp van waterstof. De waterstof wordt opgewekt door middel van zonne-energie. Groot Ecobouw schuift namens de gemeente Alkmaar aan als energie-expert.

De gemeente graft-De Rijp bestaat uit circa 2750 woningen en 660 gebouwen. In totaal wordt meer dan 9 duizend ton CO2 per jaar geproduceerd. Dat kost tussen de 4 miljoen en 6 miljoen euro aan aardgas.

Om over te gaan op waterstof zal er een groene waterstoffabriek moeten worden gebouwd.

Het onderzoek en de vervolgstappen
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen in de dorpen en via ingekochte stroom van wind op zee. De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof die woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of de bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof. Op dit moment zijn er zowel voor- als tegenstanders.

Op basis van het onderzoek wordt een plan gemaakt dat bestaat uit een ontwerp en een investeringsplan. Het waterstofsysteem, de veiligheid en de vergunningen worden daarin ook uitgebreid omschreven. In de laatste fase zal een expositie worden georganiseerd op locatie Rijper Eilanden waar de bewoners in detail worden geïnformeerd. (Bron gemeente Alkmaar)

Projectnaam: De Groene Walvis
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Locatie: Alkmaar
Opdracht: Energie-expert vanuit de gemeente Alkmaar
Jaartal start: 2020