Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

De wens heerste onder inwoners aan de zuidkant van Alkmaar voor het plaatsen van een geluidsscherm. Deze wens is door de wethouder vertaald naar een vraag aan Groot Ecobouw om een businesscase uit te werken voor een energieleverend geluidsscherm met 5000 zonnepanelen. Dit heeft geresulteerd in voorstellen aan college en gemeenteraad om akkoord te gaan met een bijdrage (onrendabele top) en inzet van rijkssubsidies. Groot Ecobouw is naast het projectmanagement (beginfase) ook verantwoordelijk voor het technische advies, aanbestedingsdeskundige, opsteller businesscase en mede aanvrager van de  SDE subsidie / EFRO subsidie en de verantwoording daarvan. Plaatsing vindt naar verwachting in 2023 plaats.

Locatie: Alkmaar
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Rol: Senior adviseur duurzaamheid, financieel expert, aanbesteding deskundige, technisch adviseur, subsidie aanvrager
Start: 2018 – 2023