Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Olympiapark Alkmaar maakt onderdeel uit van het Europese project POCITYF. Eén van de deelprojecten is de verduurzaming van de energievoorziening van sportcomplex de Meent. Samen met Sportbedrijf Alkmaar, projectmanager Pocityf en Firan werkt Groot Ecobouw aan deze opgave.

Zo zijn aan de zuidzijde van de ijsbaan 940 zonnepanelen geplaatst boven de parkeerplaatsen en aan de Noordoostzijde is de fietsenstalling overdekt met zonnepanelen, wij noemen dat zonparkeren. De groene stroom wordt ingezet voor de laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen en voeding aan het sportcomplex.

Voor het vervangen van de gasketels wordt op dit moment warmte-koude bronnen aangelegd en warmtepompen ingezet. Restwarmte van de ijsmachines wordt opgeslagen in grote (25 m3) buffervaten zodat het op later moment kan worden ingezet voor de verwarming van het gebouw.

Daarnaast is er een grote industriële batterij geplaatst voor de opslag van lokaal opgewekte zonnestroom. Zonnestroom kan zo op een later moment via een SMART GRID systeem zo efficiënt mogelijk worden ingezet voor de laadpalen en warmtepompen.

Onderdeel van het Europees Pocityf project is ook om in 2023 ook de omliggende gebouwen (wielerbaan) in het Olympiapark aan te sluiten op het warmte/ koudesysteem. Rond De Meent ontstaat dan een zogenoemd energie-positief gebied: een locatie die meer duurzame energie produceert dan er ter plekke nodig is en de overtollige energie daarom levert aan omliggende gebouwen. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met Qirion en Firan, docherbedrijven van Alliander, zie ook https://www.firan.nl/case/duurzame-energie-voor-alkmaars-sportcomplex/

Projectnaam: Verduurzaming Olympiapark Alkmaar
Opdrachtgever: gemeente Alkmaar
Locatie: Alkmaar
Opdracht: Adviseur energiesystemen
Jaartal start: 2020