Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Groot Ecobouw heeft voor de gemeente Bergen de ruimtelijke procedure ten behoeve van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de Zonneweide Bergerweg in Bergen (NH) begeleid. De zonneweide is een initiatief van Bergen Energie en gemeente Bergen-NH . De zonneweide is een grootschalige zonnestroominstallatie waarin 5600 zonnepanelen op frames worden geplaatst.  De bouw hiervan startte in 2015.

Groot Ecobouw heeft voor het project Zonneweide Bergerweg onder andere de projectleiding uitgevoerd dat noodzakelijk is om binnen de gemeente de vakdisciplines bijeen te brengen. Dit houdt onder andere in dat de RO procedure soepel tot stand kwam, evenals de landschappelijke inpassing, de contracten, de goedkeuring van de Welstand en de coƶrdinatie van vergunningen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke afstemming over de netaansluiting met netbeheerder Liander.

De zonneweide sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, waarin onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen en de productie van lokale duurzame energie centraal staan. 

Publicatie: Trouw ‘Bergense zonneweide schot in de (postcode)roos‘. Lees hier het artikel.

Projectnaam: Zonneweide fase 1 Bergen
Opdrachtgever: Coƶperatie Bergen Energie
Locatie: Bergen NH
Opdracht: Begeleiding realisatie zonnepark
Jaartal start: 2014