Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om langs het Noord-Hollands Kanaal voor 35.000 mensen woningen te realiseren. Groot Ecobouw heeft voor het gebied, Kanaaloevers Alkmaar, met Team Programma Duurzaamheid Alkmaar een uitgangspuntennotitie opgesteld. Tevens hebben we een onderzoek begeleid naar een duurzaam en open warmte/ koude opslagsysteem. Dit WKO+ TEO systeem bestaat uit warme- koudeopslag en thermische energie oppervlaktewater energiesysteem.

Projectnaam: Energiesystemen voor Kanaaloevers
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Locatie: Alkmaar
Opdracht: Adviseur duurzaamheid
Jaartal: 2017