Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Zandzoom is een toekomstig (woon)gebied aan de oostzijde van Heiloo. In dit gebied komen ongeveer 1.300 woningen. Voor Zandzoom Heiloo is in de kadernota Zandzoom de ambities op het gebied duurzaamheid beschreven. Groot Ecobouw heeft de duurzaamheidsambitie verder uitgewerkt. De ambities dienen als handleiding voor toetsing van de diverse projecten.

Projectnaam: Zandzoom Heiloo
Opdrachtgever: Gemeente Heiloo
Locatie: Heiloo
Opdracht: Adviseur duurzaamheid en opsteller notitie verdieping duurzaamheidsambitie
Jaartal: 2017