Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Op de entree van Centrumeiland IJburg is een duurzaam en circulair gebouw gerealiseerd, Juf Nienke. Centrumeiland is één van de duurzaamste ontwikkelingslocaties van Amsterdam. Dit komt onder andere door de aanleg van een centraal WKO-systeem. Daarmee worden de huizen op het hele eiland voorzien van warmte en koude uit de bodem.

Grootecobouw was betrokken bij de beoordeling van de tender. Winnaar van de tender kavel 14-01 was het consortium Juf Nienke. De inschrijvers hebben een  gebouw ontwikkelt dat volledig circulair en energieneutraal is. Zo worden er bij de bouw o.a. hergebruikte en gerecyclede materialen gebruikt en volledig hernieuwbare materialen. Ook wordt er ontworpen met aandacht voor biodiversiteit en ecologie. Zo komt er een vleermuizenhotel op het dak en worden in de gevel nestplekken voor gierzwaluwen geplaatst. (bron https://www.bforl.nl/project/centrumeiland-ijburg-kavel-14-01/).

Het gebouw bestaat uit prefab woonmodules, die bijna volledig uit hout bestaan. Zodoende wordt meer dan 580.000 kg CO2 opgeslagen. Mede door deze maatregelen staat er straks een energiepositief, duurzaam en circulair gebouw.

Groot Ecobouw heeft namens de gemeente de tender beoordeeld op duurzaamheid en het VO/ DO beoordeeld. Project maakt onderdeel uit van vier pilots in Amsterdam om volledig circulair te tenderen.

Copyright artist impressions: Proloog.tv

Projectnaam: Tenderbeoordeling Juf Nienke
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Locatie: IJburg – Centrumeiland Amsterdam
Opdracht: Tenderadviseur duurzaamheid
Jaartal start: 2021