Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

De gemeente Amsterdam kent een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Bij de ontwikkeling van Sloterdijk is Groot Ecobouw BV betrokken als adviseur duurzaamheid en beoordelaar van tenders op het gebied van duurzaamheid. Vertical is één van winnaars van de tenders in Sloterdijk Centrum.

Vertical is een ontwikkeling van Heijmans bestaande uit 168 woningen, verdeeld over drie  deelgebieden: West, East & Center. Elk deelgebied heeft een ander uitgangspunt. Bij Vertical East richt het concept zich op een stapeling van landschappen met verschillende typen groen. De Vertical West toren is een lagere toren gefocust op biodiversiteit, op dieren en insecten. Vertical Center ligt tussen East en West aan een autoluw en groen hof en bestaat uit tweelaagse stadswoningen met daarboven tweelaagse tuinwoningen.

Vertical kent onder andere een warmte-koude opslag en zonnekroon op het dak om extra zonnepanelen oppervlakte te genereren. Daarbij wordt in warmte-terugwinning, hergebruik van regenwater, centrale batterij en een voorziening als shared mobility toegepast.

Groot Ecobouw heeft Vertical beoordeeld op de tendervoorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Projectnaam: Tenderbeoordeling Vertical Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Locatie: Sloterdijk – Amsterdam
Opdracht: Tenderadviseur duurzaamheid
Jaartal start: 2021