Ecologisch, circulair en energieleverend bouwen

Centrumeiland is één van de eilanden van IJburg Amsterdam. Op dit eiland is er veel ruimte voor de realisatie van individuele zelfbouwwoningen en bouwprojecten van bouwgroepen. De woningen hebben relatief grote afmetingen; 6 meter breed en een hoogte van maximaal 15 of 17 meter hebben.

Alle woningen moeten als energie neutrale of nul-op-de-meter woningen worden uitgewerkt. Bij de vijf zelfbouwwoningen wordt de regenwateropvang op eigen kavel gerealiseerd en er is rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen en principes van natuur inclusief bouwen.

De vijf individuele zelfbouwwoningen werden gelijktijdig gerealiseerd. Groot Ecobouw heeft als adviseur duurzaamheid de opdrachtgevers bijgestaan. Dit houdt onder andere in een advies voor het installatieconcept, en het uitvoeren van de EPC berekeningen.

Projectnaam: Vijf woningen centrumeiland Ijburg
Opdrachtgever: Jan Bochmann Architecten
Locatie: Amsterdam
Opdracht: Adviseur duurzaamheid en energieneutraalbouwen.
Jaartal: 2019